Aktualności

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości  im. prof. Andrzeja Hopfera  Oddział w Płocku

I N F O R M A C J A

Z uwagi na zbyt mała liczbę zgłoszeń Oddział PSRWN w Płocku odwołuje szkolenie

dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości w dniach  12 – 13 maja 2023 roku

Miejsce szkoleń: Gościniec Pod Żaglami, Smólnik, p-ta Skoki Duże, gm. Włocławek (przy DK62)

 

w imieniu Zarządu Oddziału PSRWN w Płocku

Janusz Rosuł  Prezes ZO

2023-04-28 16:36:59

2023-04-09 12:50:09
Więcej

Cel działania

Celem działania naszego oddziału jest przede wszystkim integracja środowiska, działalność związana z podnoszeniem jakości wykonywanych wycen, przestrzeganiem etyki zawodowej i dostarczaniem na rynek usług o najwyższym poziomie. Zadania te realizowane są głównie poprzez: stałe informowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących nowych uregulowań prawnych związanych z nasza działalnością, doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie wiedzy zawodowej, podejmowanie działań opiniodawczych i rozjemczych zakresu wycen nieruchomości, w tym rozwiązywanie problemu rozbieżnych wyników szacowania uzyskanych przez różnych rzeczoznawców oraz zastrzeżeń dotyczących operatów szacunkowych, tworzenie warunków do powstania samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych, współdziałanie w tworzeniu zasad certyfikacji uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Czym się zajmujemy

Nasi rzeczoznawcy zajmują się sporządzaniem operatów szacunkowych, opinii, ekspertyz i doradztwem dotyczącym między innymi:
 • nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,
 • budynków mieszkalnych,
 • obiektów usługowych (warsztaty, pawilony itp.),
 • obiektów rekreacyjno-sportowych (np. baseny, korty, kąpieliska, stadiony itp.),
 • obiektów komercyjnych (biurowe, banków, centrów handlowych itp.),
 • obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale itp.),
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe, domki letniskowe, działki leśne),
 • wartości i majątku przedsiębiorstw w tym - szacowanie tzw. "wartości godziwej".
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba, która zdała egzamin państwowy dający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego. Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, nie stanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sądowego. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązkowi ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych również podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy nie wypełniający swoich obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej.

Lista członków

Lp. Imię i Nazwisko Adres Telefony Mail Nr. upr.
1Wojciech Szmudeul. Piaski 10, 09-472 Słupno24 269-69-93, 605-199-218szmudewoj@poczta.onet.pl392
2Adam Illerul. Reymonta 39, 09-200 Sierpc24 275-24-00, 606-645-002ailler@wp.pl1531
3Grażyna Obara-Lubowieckaul. Grunwaldzka 12c m 28, 99-301 Kutno24 355-34-10, 602-583-572lubowiec@pl.onet.pl1537
4Jacek Antczakul. Dworcowa 12B m 15, 09-402 Płock24 268-17-68, 509-184-096zamowienia@starabiala.pl1667
5Anna Kowalskaul. Traktowa 6, 09-400 Płock24 367-20-35, 601-868-804kowalska.wycena@poczta.fm1674
6Małgorzata Kroczewskaul. Białobrzeska 24, 09-470 Bodzanów601-065-758m.kroczewska@op.pl1675
7Jolanta Maciejewskaul. Konstytucji 3 Maja 51, 09-200 Sierpc600-391-385medicar@webmedia.com.pl1677
8Anna Mysiakul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych 15 m 4, 09-400 Płock24 269-15-06, 600-839-869anna.mysiak2@gmail.com1679
9Iwona Piotrowska-Moniukul. Fiołkowa 4, 09-400 Brwilno24 367-40-04, 605-278-739wycenaiwona@interia.pl1680
10Wojciech Jasińskiul. Heweliusza 1, 09-407 Płock24 262-85-91, 601-069-576w.jasinski@bwawycena.pl2424
11Tadeusz Dębskiul. Wschodnia 17, 09-300 Żuromin23 657-32-73, 604-550-240debscy@pro.onet.pl2865
12Lidia Kotwicaul. Gawareckiego 8 m 37, 09-400 Płock24 262-07-50, 605-663-865lidia_kotwica@poczta.onet.pl3129
13Wojciech Żochowskiul. Sienkiewicza 4B m 16, 09-100 Płońsk23 662-10-80, 603-858-999arkus.wz@gmail.com3132
14Roman Bispingul. Rembielińskiego 1 m 35, 09-400 Płock24 262-08-16, 601-351-589romel@op.pl3343
15Radosław Kowalczykul. Sosnowa 18, 09-500 Gostynin24 235-41-90, 601-578-443radoslaw_kowalczyk@go2.pl3533
16Zbigniew Rychlikul. Glinki 15, 09-230 Bielsk24 261-55-39, 606-790-022z.b.r.rychlik@wp.pl3817
17Zbigniew Malickiul. Maszewo 6c, 09-400 Płock502-064-001zbigniewmalicki@orange.pl3872
18Janusz Rosułul. Borowicka 1b, 09-408 Płock24 264-85-61, 606-481-308jrosul@interia.pl4647
19Grażyna Piaskowskaul. Obrońców Westerplatte 8 m 5, 09-400 Płock24 366 32 19, 662 581 620gpiaskowska@o2.pl5111
20Zofia Chojnackaul. Czwartaków 16/84, 09-410 Płock600-511-636wycena.plock@gmail.com5459
21Anna SowaAl. Armii Krajowej 38 m 15, 09-410 Płock503-493-327biuro.wng@gmail.com5476
22Anna Kłobukowskaul. Gen. W. Andersa 1 m 30, 09-410 Płock500 288 393anna.klobukowska@wp.pl5692
23Dariusz Terebus5780
24Aleksandra WnukArmii Krajowej 7, 09-300 Żuromin692 898 997nieruchomosci.wnuk@gmail.com5853
25Sebastian Gazaul. Kutnowska 81, 09-500 Gostynin793 555 988sebagaza@wp.pl, sgwycena.cba.pl6111
26Sebastian Gawinowskiul. Laurowa 14, 09-400 Brwilno691-496-688hyokaconsulting@gmail.com6392
27Martyna KornackaAl. Jana Pawła II-go 15/14, 09-410 Płock502 154 264wycena.kornacka@gmail.com7198
28Marcin Żylikul.Rychtera 5/2, 03-980 Warszawa507 406 260zylik@op.pl5746
29Jacek Markowskiul. Łomżyńska 18, 09-408 Płock664 944 014markowskiwycena@wp.pl5242
30Krzysztof DwuraźnyCekanowo 35, 09-230 Bielsk516503630biuro.wnkd@gmail.com6558

Zarząd Oddziału w Płocku

Kontakt

Adres do korespondencji


ul. Borowicka 1b
09-408 Płock

tel./fax 24 264 85 61
tel. kom. 606 481 308

e-mail: jrosul@interia.pl

numer konta bankowego:
Bank Pekao SA nr 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

X
Polityka cookies (ciasteczka) Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb. W szczególności na tej witrynie zapamiętywane są takie informacje jak: Czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie Dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp. Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo. Obowiązek informacyjny RODO Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego przepisy zaczęły być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Płocku. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów z nim powiązanych i towarzyszących. Dane osobowe przetwarzane przez PSRWN Oddział w Płocku są należycie zabezpieczone zgodnie z regulaminem. Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych jest równy okresowi realizacji celu przetwarzania rozszerzonym o okres przedawnienia roszczeń określony w Art. 118 Kodeksu cywilnego (3 lata) lub inne przepisy prawa. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów) przeniesienia danych do innego podmiotu sprzeciwu wobec przetwarzania danych uzupełniania i żądania korekty danych
?>