Aktualności

Jubileusz XXX- lecia płockich rzeczoznawców majątkowych zrzeszonych w Płockim Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

W dniu 24.05.2024r. w Hotelu Starzyński miała miejsce Konferencja Jubileuszu XXX- lecia rzeczoznawców majątkowych zrzeszonych w Płockim Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

W imieniu Zarządu Oddziału w Płocku PSRWN a także w imieniu gospodarzy Hotelu Starzyński serdecznie powitali uczestników:

- Janusz Rosuł prezes Zarządu Oddziału oraz Anna Kłobukowska sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu omówił cel realizacji Jubileuszu, wspomniał o historii tworzenia się i rozwoju ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych na terenie Płocka i okolic, jak opisał to w biuletynie okolicznościowym Roman Bisping, jeden ze współzałożycieli Oddziału w Płocku. Wskazał aktywne działaniu lokalnego środowiska rzeczoznawców, co znalazło uznanie delegatów Walnych Zebrań PSRWN – członkowie Oddziału w Płocku od lat pełnią z powodzeniem ważne funkcje statutowe jak członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, czy Głównego Sądu Koleżeńskiego. Podkreślił zwłaszcza o nieustannym kształceniu i doskonaleniu warsztatu lokalnych rzeczoznawców Oddziału Płockiego, w tym na organizowanych lokalnie przez jego Zarząd szkoleniach, także dla rzeczoznawców spoza tego Oddziału. Właśnie szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Płockiego otwierało Konferencję obchodów tego Jubileuszu, a prowadzącymi byli doświadczeni rzeczoznawcy z jego grona.

Istotne znaczenie, jak kontynuował prowadzący Konferencję Jubileuszu, ma w środowisku atmosfera wzajemnej życzliwości w zawodzie, koleżeństwa, chęci integracji środowiska, poszanowania zasad etycznych zawodu, stad też wielka satysfakcja dla wszystkich członków Oddziału Płockiego PSRWN.

Na Konferencję Jubileuszu dopisali zaproszeni znamienici Goście:

- Pan Krzysztof Lewandowski - prezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

- Pan Leszka Majewski, Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Płocku,

- Pan Lucjan Żukowski Nadleśniczy N/ Łąck

- Pan Arkadiusz Kochanowicz Prezes Zarządu MZGM TBS sp. z o. o w Płocku,

 

 ze środowiska pierwszych władz lokalnego stowarzyszenia (Naszych Seniorów);

- Pan Kazimierz Kokoszczyński, b. I-go prezes Oddziału w Płocku PSRWN

- Pan Krzysztof Mączewski, b. prezes Oddziału w Płocku PSRWN

- Pan Iwo Betke, b. v-ce prezes Oddziału i b. przewodniczący Komisji Arbitrażowej przy PFSRM

 

ze środowiska zaprzyjaźnionych Oddziałów PSRWN oraz zaprzyjaźnionych rzeczoznawców spoza regionu płockiego;

- Pan Jerzy Lewandowski prezes Oddziału PSRWN we Włocławku,

- Pan Przemysław Samełko prezes Oddziału PSRWN w Olsztynie

- Pan Lech Stosio prezes Oddziału PSRWN w Siedlcach

- Pani Agnieszka Jura-Walczak z Oddziału we Włocławku

- Pan Grzegorz Siekowski ze Skierniewic

 

Przybyli licznie członkowie Oddziału w Płocku PSRWN – bohaterowie Jubileuszu, powitani serdecznie przez prowadzących wydarzenie.

 

Prezes Janusz Rosuł wspomniał ważne i jednocześnie smutne wydarzenie; „dwa miesiące temu zmarł Adam Iller, współzałożyciel Oddziału w Płocku, jego wieloletni prezes, inżynier leśnik, wybitny specjalista tej dziedziny, wspaniały, serdeczny Kolega dla środowiska lokalnego”. Jego pamięć uczczono minutą ciszy….

 

W kontynuacji Konferencji zabrał głosu Prezydent PSRWN Pan Krzysztof Lewandowski; w swoim wystąpieniu podkreślił wielką rolę Płockiego Oddziału w wypełnianiu powinności zawodowych w obszarze znaczącej części Mazowsza, ustawiczny rozwój tego środowiska, pasję zawodową i społecznikowską członków, angażowania się w życie całego Stowarzyszenia PSRWN. Odczytano List gratulacyjny Prezydenta PSRWN, załącznikiem do listu była …... okolicznościowa butelka szampana.

 W uznaniu osiągnięć zawodowych i społecznych Prezydent PSRWN Krzysztof Lewandowski dokonał następujących odznaczeń członków środowiska płockich rzeczoznawców majątkowych::

- złotą odznaką honorową PSRWN; dla Kol. Martyny Kornackiej oraz dla Kol. Jacka Markowskiego

 

Dokonał następnie wyróżnienia DYPLOMAMI Prezydenta PSRWN za wyjątkowe zaangażowanie zawodowe i społecznikowskie w XXX- leciu Oddziału Płockiego dla następujących osób:

- Kazimierza Kokoszczyńskiego

- Krzysztofa Mączewskiego

- Iwo Betke

- Romana Bisping

- Anny Mysiak

- Janusza Rosuła

- Małgorzaty Kroczewskiej

 

Podziękowanie w imieniu swoim i grupy wyróżnionych wyraził Kazimierz Kokoszczyński, przypominając pionierskie działania założycieli, w tym zrealizowana szkolenia dla przyszłych rzeczoznawców majątkowych na terenie Płocka, co ułatwiło kandydatom przygotowanie się do egzaminu.

 

Prezes Oddziału PSRWN we Włocławku Pan Jerzy Lewandowski w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowe osiągnięcia zawodowe i społeczne Oddziału w Płocku i wybitnie sympatyczne więzi rzeczoznawców obu Oddziałów, powstałe głownie na gruncie wielu szkoleń i konferencji podczas XXX- lecia, odczytał przy tym list gratulacyjny -

 

Prezydent Krzysztof Lewandowski dokonał także specjalnego wyróżnienia DYPLOMEM dla Dyrektora Leszka Majewskiego „za dbałość o zachowanie wysokiego poziomu profesjonalizmu u nadzorowanych przez siebie pracowników w toku rozpraw administracyjnych z udziałem rzeczoznawców majątkowych oraz doskonalenie technologii prac Wydziału w zakresie obsługi rzeczoznawców; wprowadzenie cyfryzacji obsługi RCN, jego modyfikacje”.

 

Dyrektor Leszek Majewski w swoim przemówieniu wyraził wielka satysfakcję ze współpracy w ramach organu- Starostwa Powiatowego w Płocku z rzeczoznawcami majątkowymi, wyraził nadzieję na dalsze rozwijanie tej współpracy dla dobra obsługi klienta oraz rozwoju rynku nieruchomości.

 

Uczestnicy Jubileuszu nagrodzili wszystkich wyróżnionych serdecznymi brawami.

 

W dalszej części Konferencji Jubileuszu prezes Janusz Rosuł odczytał listy gratulacyjne, które z okazji Jubileuszu XXX- lecia przekazali i nadesłali szanowni Goście, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządowych, instytucji i stowarzyszeń zaproszeni na uroczystość (ale nieobecni):

- od Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- od Pana Artura Jaroszewskiego Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,

- od Pani Małgorzaty Skąpskiej prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSRWN

 

Na zakończenie Konferencji Jubileuszu prowadzący prezes Oddziału Płockiego PSRWN serdecznie podziękował za udział wszystkim uczestnikom, członkom Zarządu za współpracę przy jej przygotowaniu a następnie zaprosił na część artystyczną wydarzenia –koncert wokalno muzyczny w Sali restauracji Hotelu Starzyński.

 

2024-06-03 22:05:44

Jubileusz XXX- lecia Oddziału w Płocku PSRWN

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział w Płocku

zaprasza

do uczestnictwa w wydarzeniu obchodów Jubileuszu XXX – lecia Oddziału połączonym ze szkoleniem dla rzeczoznawców majątkowych w dniu 24 maja 2024 roku

wg agendy jn:

Miejsce wydarzenia: Hotel Starzyński, ul. Piekarska 1, Płock

1. Część szkoleniowa- warsztaty; godz. 12.00 – 13.30, 13.45 – 15.15 (z przerwą 15 min).

 1. 1.1. Prowadzący inż. Roman Bisping rzeczoznawca majątkowy nr upr. 3343  biegły sądowy z listy SO w Płocku, członek Komisji Arbitrażowej PSRWN.  

Temat „Przykład operatu ze złożem kruszyw naturalnych, w aspekcie oceny Komisji Arbitrażowej PSRWN - studium przypadku” ; 2 godz. edukacyjne.

 1. 1.2. Prowadzący mgr inż. Wojciech Żochowski rzeczoznawca majątkowy nr upr. 3132, czynny inżynier budownictwa (usługi projektowe, kosztorysowe i nadzory).

Temat „Określenie wzrostu wartości nieruchomości wynikający ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy - studium przypadku”;   2 godz. edukacyjne.

Razem 4 godz. edukacyjne, 2 p. warsztatowe

 1. 1.3. Lunch dla uczestników szkolenia 15.15 – 15.40
 2.  

Szkolenie- warsztaty spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. 2018.811)

2. Część oficjalna i artystyczna wydarzenia

 • Część oficjalna; przemówienia, wręczanie odznaczeń, upominków  15.45 – 17.00 *
 • Część artystyczna; koncert wokalno muzyczny  17.00 – 18.00 *

*/ Czasy orientacyjne

3. Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną DJ 18.30 – 24.00 *

 

    Informacje dodatkowe o wydarzeniu: Janusz Rosuł t. 606481308

 

Opłatę za uczestnictwo:

 • 330 zł - rzeczoznawcy majątkowi członkowie innych oddziałów PSRWN i Stowarzyszeń , słownie zł: trzysta trzydzieści

- należy wpłacić na konto Stowarzyszenia w terminie do 16 maja 2024 r.:

PSRWN Oddział w Płocku BANK PEKAO SA Nr 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

wskazując tytuł wpłaty (szkolenie 24.05.2024r.) i nr NIP podmiotu dla wystawienia faktury,  przy czym uczestnictwo należy awizować możliwie odwrotnie na e-mail: jrosul@interia.pl

Uwaga: gratis - wspaniałe widoki z tarasu Restauracji Hotel Starzyński z obserwacją zachodu słońca na rzece Wiśle

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Oddziału PSRWN w Płocku

Janusz Rosuł prezes

2024-05-09 13:36:27
Więcej

Cel działania

Celem działania naszego oddziału jest przede wszystkim integracja środowiska, działalność związana z podnoszeniem jakości wykonywanych wycen, przestrzeganiem etyki zawodowej i dostarczaniem na rynek usług o najwyższym poziomie. Zadania te realizowane są głównie poprzez: stałe informowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących nowych uregulowań prawnych związanych z nasza działalnością, doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie wiedzy zawodowej, podejmowanie działań opiniodawczych i rozjemczych zakresu wycen nieruchomości, w tym rozwiązywanie problemu rozbieżnych wyników szacowania uzyskanych przez różnych rzeczoznawców oraz zastrzeżeń dotyczących operatów szacunkowych, tworzenie warunków do powstania samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych, współdziałanie w tworzeniu zasad certyfikacji uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Czym się zajmujemy

Nasi rzeczoznawcy zajmują się sporządzaniem operatów szacunkowych, opinii, ekspertyz i doradztwem dotyczącym między innymi:
 • nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,
 • budynków mieszkalnych,
 • obiektów usługowych (warsztaty, pawilony itp.),
 • obiektów rekreacyjno-sportowych (np. baseny, korty, kąpieliska, stadiony itp.),
 • obiektów komercyjnych (biurowe, banków, centrów handlowych itp.),
 • obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale itp.),
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe, domki letniskowe, działki leśne),
 • wartości i majątku przedsiębiorstw w tym - szacowanie tzw. "wartości godziwej".
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba, która zdała egzamin państwowy dający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego. Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, nie stanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sądowego. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązkowi ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych również podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy nie wypełniający swoich obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej.

Lista członków

Lp. Imię i Nazwisko Adres Telefony Mail Nr. upr.
1Wojciech Szmudeul. Piaski 10, 09-472 Słupno24 269-69-93, 605-199-218szmudewoj@poczta.onet.pl392
2Grażyna Obara-Lubowieckaul. Grunwaldzka 12c m 28, 99-301 Kutno24 355-34-10, 602-583-572lubowiec@pl.onet.pl1537
3Jacek Antczakul. Dworcowa 12B m 15, 09-402 Płock24 268-17-68, 509-184-096zamowienia@starabiala.pl1667
4Anna Kowalskaul. Traktowa 6, 09-400 Płock24 367-20-35, 601-868-804kowalska.wycena@poczta.fm1674
5Małgorzata Kroczewskaul. Białobrzeska 24, 09-470 Bodzanów601-065-758m.kroczewska@op.pl1675
6Anna Mysiakul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych 15 m 4, 09-400 Płock24 269-15-06, 600-839-869anna.mysiak2@gmail.com1679
7Iwona Piotrowska-Moniukul. Fiołkowa 4, 09-400 Brwilno24 367-40-04, 605-278-739wycenaiwona@interia.pl1680
8Wojciech Jasińskiul. Heweliusza 1, 09-407 Płock24 262-85-91, 601-069-576w.jasinski@bwawycena.pl2424
9Tadeusz Dębskiul. Wschodnia 17, 09-300 Żuromin23 657-32-73, 604-550-240debscy@pro.onet.pl2865
10Lidia Kotwicaul. Gawareckiego 8 m 37, 09-400 Płock24 262-07-50, 605-663-865lidia_kotwica@poczta.onet.pl3129
11Wojciech Żochowskiul. Sienkiewicza 4B m 16, 09-100 Płońsk23 662-10-80, 603-858-999arkus.wz@gmail.com3132
12Roman Bispingul. Rembielińskiego 1 m 35, 09-400 Płock24 262-08-16, 601-351-589romel@op.pl3343
13Radosław Kowalczykul. Sosnowa 18, 09-500 Gostynin24 235-41-90, 601-578-443radoslaw_kowalczyk@go2.pl3533
14Zbigniew Rychlikul. Glinki 15, 09-230 Bielsk24 261-55-39, 606-790-022z.b.r.rychlik@wp.pl3817
15Zbigniew Malickiul. Maszewo 6c, 09-400 Płock502-064-001zbigniewmalicki@orange.pl3872
16Janusz Rosułul. Borowicka 1b, 09-408 Płock24 264-85-61, 606-481-308jrosul@interia.pl4647
17Grażyna Piaskowskaul. Obrońców Westerplatte 8 m 5, 09-400 Płock24 366 32 19, 662 581 620gpiaskowska@o2.pl5111
18Zofia Chojnackaul. Czwartaków 16/84, 09-410 Płock600-511-636wycena.plock@gmail.com5459
19Anna SowaAl. Armii Krajowej 38 m 15, 09-410 Płock503-493-327biuro.wng@gmail.com5476
20Anna Kłobukowskaul. Gen. W. Andersa 1 m 30, 09-410 Płock500 288 393anna.klobukowska@wp.pl5692
21Dariusz Terebus5780
22Aleksandra WnukArmii Krajowej 7, 09-300 Żuromin692 898 997nieruchomosci.wnuk@gmail.com5853
23Sebastian Gazaul. Kutnowska 81, 09-500 Gostynin793 555 988sebagaza@wp.pl, sgwycena.cba.pl6111
24Sebastian Gawinowskiul. Laurowa 14, 09-400 Brwilno691-496-688hyokaconsulting@gmail.com6392
25Martyna KornackaAl. Jana Pawła II-go 15/14, 09-410 Płock502 154 264wycena.kornacka@gmail.com7198
26Marcin Żylikul.Rychtera 5/2, 03-980 Warszawa507 406 260zylik@op.pl5746
27Jacek Markowskiul. Łomżyńska 18, 09-408 Płock664 944 014markowskiwycena@wp.pl5242
28Krzysztof DwuraźnyCekanowo 35, 09-230 Bielsk516503630biuro.wnkd@gmail.com6558

Zarząd Oddziału w Płocku

Kontakt

Adres do korespondencji


ul. Borowicka 1b
09-408 Płock

tel./fax 24 264 85 61
tel. kom. 606 481 308

e-mail: jrosul@interia.pl

numer konta bankowego:
Bank Pekao SA nr 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

X
Polityka cookies (ciasteczka) Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb. W szczególności na tej witrynie zapamiętywane są takie informacje jak: Czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie Dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp. Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo. Obowiązek informacyjny RODO Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego przepisy zaczęły być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Płocku. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów z nim powiązanych i towarzyszących. Dane osobowe przetwarzane przez PSRWN Oddział w Płocku są należycie zabezpieczone zgodnie z regulaminem. Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych jest równy okresowi realizacji celu przetwarzania rozszerzonym o okres przedawnienia roszczeń określony w Art. 118 Kodeksu cywilnego (3 lata) lub inne przepisy prawa. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów) przeniesienia danych do innego podmiotu sprzeciwu wobec przetwarzania danych uzupełniania i żądania korekty danych
?>