Aktualności

SPOTKANIE WIGILIJNE 2019

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Hotelu Starzyński, członkowie PSRWN Oddziału w Płocku, po raz kolejny zebrali się licznie, by celebrować wspólnie Wigilię Bożego Narodzenia. W przyjaznej i świątecznej atmosferze Koleżanki i Koledzy wymieniali się poglądami, spostrzeżeniami oraz doświadczeniami z ostatnich miesięcy wytężonej pracy. Jak zawsze świąteczny czas sprzyja refleksjom i wspomnieniom, zatem i tym razem nie mogło zabraknąć podsumowania całorocznej działalności Oddziału, a także przedstawienia planów na kolejny rok. Prezes Oddziału Janusz Rosuł, wrócił pamięcią do wydarzeń i sukcesów, będących udziałem Oddziału i jego członków oraz zasygnalizował wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu struktur i organizacji całego Stowarzyszenia. Ponadto - zgodnie z „tradycją” – zasłużeni członkowie PSRWN Oddziału w Płocku, zostali uhonorowani za wieloletnią działalność na rzecz zawodu rzeczoznawcy. Złotą Odznakę Honorową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymał Kol. Adam Iller, długoletni Prezes PSRWN Oddziału w Płocku oraz autorytet w zakresie wyceny nieruchomości (zwłaszcza w zakresie szacowania nieruchomości leśnych). Brązowa Odznaka Honorowa została przyznana Kol. Grażynie Obara-Lubowieckiej – rzeczoznawcy o bogatym doświadczeniu oraz wieloletnim stażu w strukturach Oddziału.

 Miła atmosfera, którą stworzyli uczestnicy oraz mnogość wspaniałych potraw zapewnionych przez organizatora, sprawiły, że każdy z kolegów i koleżanek opuszczał spotkanie z uśmiechem i świeżą porcją energii do wypełniania kolejnych zadań w odchodzącym już Starym i zbliżającym się Nowym Roku.

 

Relację przygotowała:

Anna Kłobukowska

2020-01-24 19:57:41

Relacja ze szkolenia Rzeczoznawców Majątkowych w Cierszewo k. Płocka 4-5 pażdziernika 2019 r.

W dniach 4-5 października 2019 roku w Ośrodku Rekreacyjno – Szkoleniowym w Cierszewie k. Płocka odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Oddział w Płocku Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera.

W pierwszym dniu wykład połączony z warsztatami na temat „Uwarunkowania wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości” oraz „Obliczenie wartości nakładów na nieruchomości w wybranych sytuacjach prawnych” poprowadził Pan Jacek Zyga - doktor nauk technicznych - dyscyplina geodezja i kartografia, aktualnie pracownik naukowy i dydaktyczny na Politechnice Lubelskiej, Wydział Budownictwa i Architektury, rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 667, autor wielu publikacji specjalistycznych oraz materiałów na konferencje w dziedzinie wyceny nieruchomości. W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie tematyki poruszanej w poszczególnych panelach. Wieczorem uczestnicy szkolenia wzięli udział w turnieju integracyjnym, w trakcie którego pod okiem czujnego instruktora odbyły się emocjonujące zawody. Potem były dyskusje, tańce i zabawa.

W drugim dniu szkolenia odbyły się warsztaty na temat „Przyjmowanie i ocena operatów szacunkowych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych”, które poprowadził Pan Zenon Marczuk - rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych, członek Komisji Opiniującej ŚSRM, Członek Komisji Arbitrażowej PFSRM, pracownik administracji samorządowej.

Szkolenie dedykowane było głównie dla członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera Oddział w Płocku, ale nie zabrakło też stałych uczestników naszych szkoleń – Koleżanek i Kolegów z Siedlec, Sochaczewa, Włocławka oraz nowych uczestników - z Gdańska, , Bełchatowa, Sieradza, Łęczycy, Elbląga, Rumii, Ciechanowa, Ełku i Torunia, których bardzo miło nam było gościć. Nowi uczestnicy szkoleń otrzymali dodatkowo na pamiątkę zestaw materiałów marketingowych wydanych w czerwcu br. z okazji XXV- lecia Naszego Oddziału.

To było bardzo wartościowe szkolenie; uczestnicy wyszli z niego pełni wiedzy praktycznej a także z satysfakcją w aspekcie nowych znajomości i przyjaźni.  Każdy uczestnik szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie z jego ukończenia. Wkrótce po szkoleniu otrzymaliśmy wiele ciepłych podziękowań (telefonicznie, e-mail) za organizację wydarzenia, za które Zarząd Oddziału w Płocku serdecznie dziękuje.

Relację przygotowała:

Zofia Chojnacka

 

2019-10-31 16:32:25
Więcej

Cel działania

Celem działania naszego oddziału jest przede wszystkim integracja środowiska, działalność związana z podnoszeniem jakości wykonywanych wycen, przestrzeganiem etyki zawodowej i dostarczaniem na rynek usług o najwyższym poziomie. Zadania te realizowane są głównie poprzez: stałe informowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących nowych uregulowań prawnych związanych z nasza działalnością, doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie wiedzy zawodowej, podejmowanie działań opiniodawczych i rozjemczych zakresu wycen nieruchomości, w tym rozwiązywanie problemu rozbieżnych wyników szacowania uzyskanych przez różnych rzeczoznawców oraz zastrzeżeń dotyczących operatów szacunkowych, tworzenie warunków do powstania samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych, współdziałanie w tworzeniu zasad certyfikacji uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Czym się zajmujemy

Nasi rzeczoznawcy zajmują się sporządzaniem operatów szacunkowych, opinii, ekspertyz i doradztwem dotyczącym między innymi:
 • nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,
 • budynków mieszkalnych,
 • obiektów usługowych (warsztaty, pawilony itp.),
 • obiektów rekreacyjno-sportowych (np. baseny, korty, kąpieliska, stadiony itp.),
 • obiektów komercyjnych (biurowe, banków, centrów handlowych itp.),
 • obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale itp.),
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe, domki letniskowe, działki leśne),
 • wartości i majątku przedsiębiorstw w tym - szacowanie tzw. "wartości godziwej".
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba, która zdała egzamin państwowy dający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego. Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, nie stanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sądowego. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązkowi ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych również podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy nie wypełniający swoich obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej.

Lista członków

Lp. Imię i Nazwisko Adres Telefony Mail Nr. upr.
1Tadeusz Skrzypczyńskiul. Dybanka 2, 09-500 Gostynin24 235-59-49geomax@mdi.pl322
2Wojciech Szmudeul. Piaski 10, 09-472 Słupno24 269-69-93, 605-199-218szmudewoj@poczta.onet.pl392
3Wojciech Rzeszotarskiul. Sucharskiego 10 m 26, 09-200 Sierpc24 275-43-22wojciech.rzeszotarski@wp.pl1063
4Adam Illerul. Reymonta 39, 09-200 Sierpc24 275-24-00, 606-645-002ailler@wp.pl1531
5Grażyna Obara-Lubowieckaul. Grunwaldzka 12c m 28, 99-301 Kutno24 355-34-10, 602-583-572lubowiec@pl.onet.pl1537
6Jacek Antczakul. Dworcowa 12B m 15, 09-402 Płock24 268-17-68, 509-184-096zamowienia@starabiala.pl1667
7Zbigniew Dąbrowskiul. Jana Pawła II 35, 09-200 Sierpc24 275-39-81, 504-081-272dabrowski35@op.pl1668
8Anna Kowalskaul. Traktowa 6, 09-400 Płock24 367-20-35, 601-868-804kowalska.wycena@poczta.fm1674
9Małgorzata Kroczewskaul. Białobrzeska 24, 09-470 Bodzanów601-065-758m.kroczewska@op.pl1675
10Jolanta Maciejewskaul. Konstytucji 3 Maja 51, 09-200 Sierpc600-391-385medicar@webmedia.com.pl1677
11Anna Mysiakul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych 15 m 4, 09-400 Płock24 269-15-06, 600-839-869anna.mysiak2@gmail.com1679
12Iwona Piotrowska-Moniukul. Topolowa 5 m 58,09-405 Płock24 367-40-04, 605-278-739wycenaiwona@interia.pl1680
13Wojciech Jasińskiul. Heweliusza 1, 09-407 Płock24 262-85-91, 601-069-576w.jasinski@bwawycena.pl2424
14Zofia Kokoszczyńskaul. Chabrowa 23, 09-402 Płock24 264-64-06, 600-273-572z_kokoszczynska@op.pl2425
15Tadeusz Dębskiul. Wschodnia 17, 09-300 Żuromin23 657-32-73, 604-550-240debscy@pro.onet.pl2865
16Lidia Kotwicaul. Gawareckiego 8 m 37, 09-400 Płock24 262-07-50, 605-663-865lidia_kotwica@poczta.onet.pl3129
17Wojciech Żochowskiul. Sienkiewicza 4B m 16, 09-100 Płońsk23 662-10-80, 603-858-999arkus.wz@gmail.com3132
18Roman Bispingul. Rembielińskiego 1 m 35, 09-400 Płock24 262-08-16, 601-351-589romel@op.pl3343
19Anna Obrębskaul. Sienkiewicza 50 m 1, 09-400 Płock24 262-31-82, 691-178-084anna.obrebska@wp.pl3408
20Radosław Kowalczykul. Sosnowa 18, 09-500 Gostynin24 235-41-90, 601-578-443radoslaw_kowalczyk@go2.pl3533
21Zbigniew Rychlikul. Glinki 15, 09-230 Bielsk24 261-55-39, 606-790-022z.b.r.rychlik@wp.pl3817
22Zbigniew Malickiul. Maszewo 6c, 09-400 Płock502-064-001zbigniewmalicki@orange.pl3872
23Janusz Rosułul. Borowicka 1b, 09-408 Płock24 264-85-61, 606-481-308jrosul@interia.pl4647
24Grażyna Piaskowskaul. Obrońców Westerplatte 8 m 5, 09-400 Płock24 366 32 19, 662 581 620gpiaskowska@o2.pl5111
25Zofia Chojnackaul. Czwartaków 16/84, 09-410 Płock600-511-636wycena.plock@gmail.com5459
26Anna SowaAl. Armii Krajowej 38 m 15, 09-410 Płock503-493-327biuro.wng@gmail.com5476
27Anna Kłobukowskaul. Gen. W. Andersa 1 m 30, 09-410 Płock500 288 393anna.klobukowska@wp.pl5692
28Dariusz Terebus5780
29Aleksandra WnukArmii Krajowej 7, 09-300 Żuromin692 898 997nieruchomosci.wnuk@gmail.com5853
30Sebastian Gazaul. Kutnowska 81, 09-500 Gostynin793 555 988sebagaza@wp.pl, sgwycena.cba.pl6111
31Sebastian Gawinowskiul. Laurowa 14, 09-400 Brwilno691-496-688hyokaconsulting@gmail.com6392
32Martyna KornackaAl. Jana Pawła II-go 15/14, 09-410 Płock502 154 264wycena.kornacka@gmail.com7198
33Marcin Żylikul.Rychtera 5/2, 03-980 Warszawa507 406 260zylik@op.pl5746
34Jacek Markowskiul. Łomżyńska 18, 09-408 Płock664 944 014markowskiwycena@wp.pl5242
35Anna FydrychowiczW. Witosa 1"B"/27, 09-200 Sierpc660-467-799aniaf50@op.pl7535
36Anna Rogalskaul. Batalionu Parasol 9/27, 09-410 Płock798-531-771apiechna@interia.pl7278

Zarząd Oddziału w Płocku

Kontakt

Adres do korespondencji


ul. Borowicka 1b
09-408 Płock

tel./fax 24 264 85 61
tel. kom. 606 481 308

e-mail: jrosul@interia.pl

numer konta bankowego:
Bank Pekao SA nr 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

X
Polityka cookies (ciasteczka) Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb. W szczególności na tej witrynie zapamiętywane są takie informacje jak: Czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie Dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp. Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo. Obowiązek informacyjny RODO Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego przepisy zaczęły być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Płocku. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów z nim powiązanych i towarzyszących. Dane osobowe przetwarzane przez PSRWN Oddział w Płocku są należycie zabezpieczone zgodnie z regulaminem. Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych jest równy okresowi realizacji celu przetwarzania rozszerzonym o okres przedawnienia roszczeń określony w Art. 118 Kodeksu cywilnego (3 lata) lub inne przepisy prawa. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów) przeniesienia danych do innego podmiotu sprzeciwu wobec przetwarzania danych uzupełniania i żądania korekty danych
?>